Äriplaani vormid

—ÄRIPLAAN on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida teoreetiliselt äriidee toimivust enne selle praktilist teostama asumist.

—Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja investori nõuetest.

—Äriplaani koostamisel lähtutakse 2 peamisest põhimõttest:

  • olulisuse printsiip;
  • tervikliku kirjeldamise printsiip – nõuab, et peatükk peab andma täieliku teabe, mis on vajalik peatüki sisu mõistmiseks.

—Eestis on toetuste taotlemisel kasutusel alljärgnevaid äriplaani vorme:

  1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja KredEx poolt kasutatav äriplaani alus (juhed: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/eas_ariplaani_juhend.pdf ). Loomemajanduse toetused.
  2. EASi isegenereeruvate finantsprognooside vorm 
  3. Töötukassa äriplaani alus (juhed: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus )
  4. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) äriplaani alus (Maaelu Arengukava) (www.pria.ee, taotlused ülidselt läbi e-pria keskkonna).
  5. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KYSK) poolt rakendatav äriplaani alus (sotsiaalne ettevõtlus, üldiselt saavad taotleda MTÜ-d ja sihtasutused) (www.kysk.ee );
  6. Eesti Kultuurkapital – kaunid kunstid, rahvakultuur, kehakultuur ja sport (www.kulka.ee), taotlused läbi e-kulka keskkonna.
  7. HEAK ehk Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus on ka oma kodulehel avaldanud nii äriplaani kui ka turundusplaani soovitava sturkuuti ja nimekiri tüüpilistest vigadest äriplaani koostamise (rohkem infot:  https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/juhendmaterjalid-naidised/
  8. Start-up valdkonnas on sageli esimeseks sammuks pigem ärimudeli koostamine, millele võib järgneda juba pikema äriplaani koostamine. Selleks sageli kasutatakse Lean Canvase ärimudeli vormi. 

Pangad aktsepteerivad üldjuhul nii EASi / Riigi Tugiteenuste Keskuse äriplaani vormi.  Lisaks on hakatud ka aktsepteerima Eesti Töötukassa vormi, mis võeti kasutusele 2020. aastal. 

Soovid olla ise oma eduka äriplaani autor?

Soovid koostada endale äriplaani?

Tutvu praktiliste ettevõtlusteemaliste paber- ja e-raamatutega ja ole ise oma eduka äriplaani autor!