Äriplaani vormid

ÄRIPLAAN on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida teoreetiliselt äriidee toimivust enne selle praktilist teostama asumist.

—Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja investori nõuetest.

—Äriplaani koostamisel lähtutakse 2 peamisest põhimõttest:

  • olulisuse printsiip;
  • tervikliku kirjeldamise printsiip – nõuab, et peatükk peab andma täieliku teabe, mis on vajalik peatüki sisu mõistmiseks.

—Eestis on kasutusel alljärgnevad äriplaani vormid:

  1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja KredEx poolt kasutatav äriplaani alus (juhed: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/eas_ariplaani_juhend.pdf ). Loomemajanduse toetused.
  2. EASi isegenereeruvate finantsprognooside vorm 
  3. Töötukassa äriplaani alus (juhed: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus )
  4. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) äriplaani alus (Maaelu Arengukava) (www.pria.ee, taotlused ülidselt läbi e-pria keskkonna).
  5. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KYSK) poolt rakendatav äriplaani alus (sotsiaalne ettevõtlus, üldiselt saavad taotleda MTÜ-d ja sihtasutused) (www.kysk.ee );
  6. Eesti Kultuurkapital – kaunid kunstid, rahvakultuur, kehakultuur ja sport (www.kulka.ee), taotlused läbi e-kulka keskkonna.
  7. HEAK ehk Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus on ka oma kodulehel avaldanud nii äriplaani kui ka turundusplaani soovitava sturkuuti ja nimekiri tüüpilistest vigadest äriplaani koostamise (rohkem infot:  https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/juhendmaterjalid-naidised/
  8. Start-up valdkonnas on sageli esimeseks sammuks pigem ärimudeli koostamine, millele võib järgneda juba pikema äriplaani koostamine. Tutvu Lean Canvas koostamisega SIIN.

Pangad aktsepteerivad üldjuhul nii EASi kui ka Eesti Töötukassa äriplaani vormi.

Soovid tellida äriplaani? Tutvu infogSIIT

***äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT