Äriplaani ajalugu – millal ja kellele hakati kirjutama?

Millal ja kellele hakati koostama äriplaane?

On arvamus, et äriplaanide koostamise vajalikkus sai alguse 1960-1970-ndatel aastatel. Samal perioodil toimus kultuurirevolutsioon, mis tõi maailma uusi ja julgemaid trende nii poliitikas kui kultuuris. Lisaks toimus 1973.-74. aastal ka naftakriis, mis kujunes Euroopas energiakriisiks, mis sundis omakorda otsima uusi võimalusi ja lahendusi.

Samal perioodil leidsid ettevõtluskeskkonnas aset järgmised olulised muutused:

  • Investorid muutusid kriisi tulemusel otsuste tegemisel ettevaatlikuks;
  • Infotehnloloogia areng, olulisus ja Silicon Valley “sünd” 1971. aastal.

Keskkonnas toimuv kriis muutis investorid ettevaatlikuks. Hakati pöörama tähelepanu äriprojektide sisule, riskidele ja jätkusuutlikkusele. Tekkis vajadus luua standard, mis vähendaks investorite riske ja toetaks äriidee / ettevõtte tutvustamist.

Äriplaani sisu – riskid vs võimalused

Infotehnoloogia kiire arengu tulemusel hakkas sündima erinevaid innovatiivseid (ja rahvusvahelisi) äriideid, mis omakorda vajasid investeeringuid investorite poolt. Sageli puudus potentsiaalsetel investoritel valdkonnas kogemus ning äriplaan  toetas selle ülevaate saamist.

Ka tänapäeval on äriplaani üheks olulisemaks eesmärgiks anda ülevaade äriideest ja sellega seotud riskidest. Lisaks investoritele on äriplaan vajalik ka ettevõtte juhtkonnale ja omanikele, kuna tänu ärikeskkonna keerukamaks muutumisele ei pruugi ka ettevõttega seotud isikud omada ärikeskkonnast täielikku ülevaadet.

Kui varasemalt on olnud äriplaani koostamise fookuses just riskide hindamine, siis tänu globaliseerumisele ja infotehnoloogia kiirele arengule, aitab hea äriplaan saada ülevaadet erinevatest ärilistest võimalustest. Näiteks ülevaade tootlikkust tõstvatest tehnoloogiatest, digitaalne turundus mis toob uusi kliente või sisenemine turgudele millest unistati.äriplaani koostamine, äriplaan, edukas äriplaan, äriplaani näidis

***

Koostad äriplaani, kuid ei tea kuidas?
Telli praktiline käsiraamat “Eduka äriplaani koostamise valem”. Tutvu raamatuga SIIT