Eesti ettevõtlus 2017: populaarsed tegevusalad vs edukad ettevõtted

Äriidee otsimine ja selle leidmine on üks kõige olulisemaid väljakutseid.  Ettevõtlust mõjutab oluliselt ärikeskkond, milles ettevõtja tegutseb ja seetõttu on äriideede otsimise/leidmise etapis huvitav vaadata, mis valdkonnad on edukad nii riigis tervikuna kui ka konkreetses tegevusvaldkonnas.


“Äriideeta ei ole ettevõtet ja ettevõte ilma äriideeta ei ole ettevõtlus”


Mis valdkonnas eelistavad eestlased äri teha?

Lähtuvalt Äriregistri statistikast on Eestis 01.10.2017.a. seisuga registeeritud 247 256 ettevõtet, millest osaühinguid on 170 955 ehk69%, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi 32 822ehk 13%, FIE-sid 31 077ehk 12,5%ja muid äriühingu liike 12 402ehk 5%. Seega on osaühing eestlaste seas eelistatuim äriühingu vorm.

Tegevusalade osas juhib hulgi- ja jaekaubanduse valdkond, moodustades kõigist registeeritud ettevõtetest ca 15%. Sellele järgneb kutse-, teadus ja tehnikaalane tegevus(12%), kinnisvaraalane tegevus(11%), muud teenindavad tegevused(8%), ehitus(7,8%), põllumajandus, metsandus ja kalapüük(7,7%), kunst, meelelahutus ja vaba aeg(6%), haldus ja abitegevused(5,6%), töötlev tööstus(5%), info ja side(5%), veondus ja laondus(4,8%) ja muud valdkonnad(10%).


“The only thing that really matters in business is idea”  – Harvey Firestone –


Millise tegevusalaga kaasneb pääs Eesti edukate ettevõtete klubisse?

Ettevõtlusega tegelemisel on kasumi teenimine üks peamisi eesmärke. Ettevõtluskoolitustel aegajalt on ka neid kes ei ole sellega nõus, väites et kirg ja rõõm tegevusest on olulisemad. Nõus. Kuid kui rääkida siiski äriettevõttest (mitte hobiettevõtlusest), siis ei saa jätta tähelepanuta nii kasumi eesmärke kui ka klientide valmisolekut ostmiseks.


“Portaalis Postimees avaldatud artikklis “Need on praegu maailma rikkaimad inimesed – ruulivad tehnoloogia ja kaubandus” kirjutati, et maailma rikkamate inimeste jõukus pärineb jaekaubanduse, investeerimise, tehnoloogia või tootmise valdkonnast.”


Mis valdkonades tegutsevad ettevõtlikult edukad eestlased?

Äripäev on juba aastaid koostanud erinevate valdkondade ja edukate ettevõtete järjestusi ehk TOP-e.  2017. aastal tegutsesid Eesti TOP 100 edukat ettevõtet järgmistes valdkondades:

KohtTegevusvaldkondEttevõtete arv TOPisKeskmine ettevõtete vanus
1. Töötlev tööstus 32 ettevõtet20 aastat
2. Jae- ja hulgikaubandus23 ettevõtet16 aastat
3. Finants- ja kindlustusalane tegevus9 ettevõtet17 aastat
4. -5.Logistika, veondus, transport7 ettevõtet21 aastat
4.-5. Ehitus7 ettevõtet14 aastat
6. Kinnisvara6 ettevõtet17 aastat
7. -9.Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus3 ettevõtet20 aastat
7.-9.Elekter, energia3 ettevõtet18 aastat
7.-9.Info ja side3 ettevõtet21 aastat
10. Veevarustus2 ettevõtet20 aastat
11.-16.Jäätmed1 ettevõte21 aastat
11.-16.Metsandus1 ettevõte19 aastat
11.-16.Reklaam1 ettevõte27 aastat
11.-16.Muu teenindus1 ettevõte11 aastat

Ülevaatest näeme, et eduka ettevõtte loomine on väga pikaajaline protsess, kuna keskmine vanus kõigi ettevõtete lõikes on ca 18 aastat. Kõigist ettevõtetest vaid 16 ettevõtte vanus on kuni 10 aastat ja nendest omakorda üle pool tegutsevad hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas. Kuna ka hulgi- ja jaekaubandus valdkonnas on ka Äriregistri andmetel kõige enam ettevõtteid registreeritud, siis võiks siinkohal küsida – kas hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas on Eestis võimalik jõuda edukuseni kõige kiiremini? Kuigi edukaid ettevõtteid kõige rohkem on töötleva tööstuse ehk tootmise valdkonnas, siis on sellesse valdkonda sisenemisbarjäär tunduvalt kõrgem ja alustamine võrreldes hulgi- ja jaekaubandusega tunduvalt ressursimahukam (nt investeeringud seadmetesse, tehnoloogiasse jms).

Aga edukus maailmas? Millised olid ajakirja Fortune järgi 2017 aastal maailma edukamad ettevõtted?

Eesti majandus on oluliselt mõjutatav sellest mis toimub väliskeskkonnas. Kuigi iga äriidee sobitub üldjuhul kasvama seal kus tema jaoks on ka sobiv “pinnas”, siis on huvitav kasvõi ettevõtluse trendide osas heita pilk Eestist väljapoole. Huvitav, millised on ajakirja Fortune arvates maailma edukamad ettevõtted? Mis valdkondades kõige paremini kohtuvad nõudlus ja pakkumine?

Leidsin internetist otsides erinevaid järjestusi. Näiteks maailma 30 edukamat ettevõtet tegutsevad ajakirja Fortune järgi jae- ja hulgikaubanduse, energeetika, töötleva tööstuse, tehnoloogia, tervise, telekommunikatsiooni ja rahanduse valdkonnas. TOP 10 ettevõtete seas on ettevõtteid Ameerikast (4), Hiinast (3), Jaapanist (1), Saksamaalt (1) ja Hollandist (1), millest 4 tegutsevad energeetika valdkonnas.  Kolmekümnest edukast ettevõttest 13 asuvad Ameerikas ja 6 Hiinas.

Tore järjestus küll, kuid ettevõtliku inimese jaoks kes otsib äriideed, jääb see liiga kaugeks. 

Ajakiri Fortune on ka järjestanud Ameerika TOP 1000 ettevõtet. Kui vaadata selle järjestuse lõppu, siis pilt natuke muutub. Nimelt on kohtadel 900-1000 ettevõtteid nii äriteenuste, meedia, jaekaubanduse ja tehnoloogia valdkonnast, kes keskenduvad just nn massidele ehk siis eraisikutele ja väikeettevõtetele. Tundub et professionaalselt ja läbimõeldult teenuste pakkumine klientidele internetivahendusel on üheks äriedu eelduseks.

Minu koolitustel on alustavad ettevõtjad mu käest küsinud: “Teha kodulehte või mitte?”. Võttes õppust edukatelt, siis olen ma veelgi enam veendunud oma vastuses: “Jah, läbimõeldud ja ettevõtte äristrateegia elluviimist toetav koduleht on väga oluline”.

***

Allikad:

Äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register tegevusalati seisuga 01.10.2017

Need on praegu maailma rikkaimad inimesed – ruulivad tehnoloogia ja kaubandus (Postimees)

Eesti ettevõtete TOPid (Äripäev)

Fortune TOP 30 ettevõtet

Related Articles

5 peamist takistust ettevõtluses

“Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti…