8 asja mida alustav ettevõtja peaks teadma

Ettevõtlusega alustamine võib olla inimese jaoks oluline väljakutse ja elu muutus, mida sageli edasi lükatata. Näiteks võidakse oodata sobivamat aega või parmat äriideed. Tegelikkuses toimub ettevõtjaks kasvamine ettevõtluse käigus. Eestis on ettevõtlusega alustamine tehtud eriti lihtsalt, kuna alustamiseks ei ole vaja enam ka äriühingu asutamist. Oluline on pigem alustada ja tegutseda! 

Raamatust “Burn the Business Plan” on Carl J. Schramm välja toonud 12 praktilist soovitust alustavatele ettevõtjatele. Toon nendest välja 8 kõige olulisemat.

1. Sa õpid ettevõtlust läbi tegutsemise

Ettevõtluse parim õpetaja on praktika. Kuigi ettevõtluskoolitus annab hea stardi ettevõtluseks, siis kõiki võimalikke olukordi, millega ettevõtja praktikas kokku puutub, ei saa ükski koolitus ette näha. 

Ettevõtluskoolitustel olen märganud, et eriti on läbi praktika õppimine väljakutsuv perfektsonistlidele, kes hea meelega ennetaks kõiki võimalikke riske. Paraku ei ole see 100% võimalik.

Kui hirmud ettevõtlusega tegelemisel on suured, siis on mõistlik alguses hakata end nö ettevõtjaks harjutama, näiteks alustades ettevõtlusega palgatöö kõrvalt

2. Omanda kogemusi mõnes suuremas ettevõttes

Enne oma ettevõttega alustamist on soovitav omadada mõnes suures ettevõttes kogemusi nii valdkonna kui ka ettevõtluse kohta üldiselt. Esialgu on soovitav ettevõtlusega alustada näiteks palgatöö kõrvalt (kui tööandja sellega nõus on) ja katsetada läbi madalate riskidega praktilised suurettevõtte kogemused. Näiteks on võimalik suurettevõttes saada kasulikku infot tootmise, logistika, hinnastamise, müügi või turunduskanalite efektiivsuse kohta. Minule on näiteks väga suureks abiks olnud müügijuhtimise kogemus ettevõtete panganduses, kus sain läbi katsetada erinevaid turundus- ja müügiideid. 

3. Edukad ettevõtjad ei sünni üle öö

Meedia kajastab tavaliselt edulugusid ja seetõttu võib jääda mulje, et edu saavutamiseks on vaja vaid väga head äriideed ja kõik ülejäänud juhtub juba iseenesest. Reaalsus on teistsugune ja eduni jõutakse siiski läbi toodete, teenuste või protsesside muutmise ja katsetamise. Lahendus mis toimib ühe toote puhul, ei pruugi töötada teise puhul. Raamatus on toodud näiteks Google kogemuslugu, kus edu saavutati alles seitsmendal tegevusaastal. Mind ennast on väga inspireerinud Susie Moore raamat “What If It Does Not Work Out”, kus oli kirjas, et äriidee testimise ja ettevõtlusesse sisseelamise periood on keskmiselt 2 aastat. Seega kõik ei pea juhtuma kohe. Ettevõtjana ei ole Sa vähem edukas, kui esimese aastal on tulemused pigem tagasihoidlikud.

4. Ettevõtjana oled Sina Boss!

“Kas alustada ettevõtlusega üksi või kellegagi koos?” on taaskord küsimus, mida alustavad ettevõtjad endalt küsivad. Kuna inimese üheks baasvajaduseks on kuuluvustunne, siis on inimlik, et sageli soovitakse ettevõtlusega alustada kellegagi koos. Kui alustada ettevõtlusega mitmekesi, siis on väga oluline kas ja kui hästi Sa tunned oma meeskonnakaaslasi ja kas kõik mõistavad üheselt nii ettevõtte visiooni, eesmärke kui ka vastutust. Üksi ettevõtlusega alustades on võimalik rentida töökohta, kus on võimalik leida endale erinevaid mõttekaaslasi. 

5. Müük ja turundus on kõige olulisem

Müük annab otsest tagasisidet toote või teenuse nõudluse kohta. Ettevõtluskoolitustel nimetavad ettevõtjad just müügi ja turunduse teemat kõige keerulisemaks. On esinenud ka arvamust “Mulle meeldib luua, aga keegi teine võiks tegeleda müügiga”. Kui müügioskused on ettevõtja nõrkus, siis on kindlasti oluline sellega tegeleda, kuna müügi puudumisel ei ole ka tulemust. Kõige parem tagasiside nii müügioskuste kui ka müügikanalite valiku osas on hetk, kui tooteid hakkavad ostma inimesed keda Sa ei tunne. See tähendab seda, et oled ühe sisenemise barjääridest ületanud. Näiteks võimaldab tänapäevane sotsiaalmeedia võidukäik luua efektiivseid turunduslahendusi ka introvertidele.

6. Ümbritse end inimestega, kes Sind toetavad

Kuna ettevõtlus on täis tõuse ja mõõnasid, siis on hea kui Sul on olemas tugivõrgustik, kes Sind toetab ja mõistab. Selleks võivad olla perekond, sõbrad või kolleegid põhitöökohas. Juhul kui lähiringis toetus puudub, siis on ka võimalik liituda mõne mastermind grupiga, kuhu on koondunud sageli sarnaste eesmärkidega inimesed üksteise toetamiseks ja nõustamiseks.

7. Ettevõtlus on raha loomine

Raha loomine on ettevõtluses ääretult oluline, kuna see näitab nõudlust toodete või teenuste järgi. Mind on inspireerinud Maslow püramiidist tulenev lähenemine ettevõtte arengutsükklite kohta Maslow püramiidist lähtuvalt on ettevõtluses esimesteks astmeteks ettevõtja füsioloogiliste ja turvalisuse vajaduste rahuldamine. Selles faasis luuakse ettevõte, mis tuleb “ots-otsaga toime” ja ettevõtjale loob turvatunnet tasuvuspunktini ehk 0-punktini jõudmine. See on hetk kus tulud ja kulud on nullis. Selleni jõudmiseks on oluline jõuda müügituluni ja läbimõeldult hinnastada oma tooted (loe lisaks “Oma- ja müügihinna arvutamise ABC“)

8. "Kui võimalused ise koputa uksele, siis ehita ise uks" (Milton Berle)

Ettevõtluses on edu eelduseks sageli pingutus, mis väljendub järgmiselt:

  1. Ettevõtte areng sõltub palju ettevõtjast endast. Seega on oluline hoida end pidevalt kursis nii valdkonna kui ettevõtluse trendidega ning hoida fookust lisaks ettevõtte arendamisele ka enda isiklikul arengul;
  2. Ettevõtja peaks oskama luua kontaktvõrgustikku, mis  loob omakorda nii uusi võimalusi, toodete ideid, töötajaid kui ka müügitulemusi.
  3. Ettevõtja on isik kes näeb ja leiab võimalusi läbikukkumistest.
ettevõtlusega alustamine, kuidas hakata ettevõtjaks, ettevõtlus, äriidee leidmine, alustav ettevõtja

E-raamatus “Kuidas alustada ettevõtlusega?” on kirjeldatud ettevõtjaks kasvamise teekonda alates unistamisest kuni ettevõtte loomiseni. Iga peatüki lõpus on praktilised ülesanded enese ja äriidee analüüsiks.