5 äriidee ebaedu põhjust

Äriidee on oma olemuselt täiesti tavaline mõte. See, kas sellest mõttest kujuneb äriideed, millest omakorda ettevõte, sõltub paljudest erinevatest detailidest. Ka pealtnäha ideaalset äriideed võib saada ebaedu. Miks?

Miks ühed äriideed on edukad ja teised mitte?

Miks teinekord ei piisa äriidee eduks kirest või tehtud tööst?

Äriidee edu mõjutajad jagunevad üldjoontes kaheks – ühed, mida ettevõtja saab mõjutada ja teised, mida ta ei saa mõjutada. 

ettevõtlusega alustamine, äriidee valik, edukas äriidee

Ebaedu põhjused, mida ettevõtja saab mõjutada

1. Kliendid ei mõista toodet või teenust

Ettevõtja loob oma äriideed sageli läbi iseenda, jättes tähelepanuta klientide vajadused või ootused. Teinekord võib ka äriidee olla oma olemuselt niivõrd keeruline, et selle arusaadav edasi andmine valdkonna spetsialisti poolt on tõeline väljakutse. Näiteks võib oma valdkonna ekspert kasutada toote tutvustuses spetsiifilisi termineid, mis klientidele jäävad arusaamatuks. Sellist ebaedu saab vältida näiteks klientidelt arvamuse küsimise, mis annab olulise sisendi nii turundusele kui ka toote pakendamisele. Klientideni jõudmiseks on oluline rääkida klientide jaoks mõistetavas keeles. Teiseks aitab siinkohal väga hästi ka konkurentide analüüsi tegemine. Targad õpivad ju ikka teistelt. Juhul kui selgub, et sama toode turul puudub, siis on sageli see pigem ohtlik, kuna see võib viidata ka nõudluse puudumisele. 

2. Ettevõtja ei suuda kohaneda muutuva ärikeskkonnaga

Ettevõtluses üheks olulisemaks konkurentsieeliseks ettevõtja suutlikkus kohaneda muutuva ärikeskkonnaga. Muutused, millega tuleb kohaneda, on erinevad. Näiteks peab iga ettevõtja olema valmis kohanema erinevatega hooaegadega, milleks on kevad, suvi, sügis ja talv. Need, kes ei kohane, langevad “mängust” välja. Sageli näiteks äriplaanides ei hinnata hooaegadest tulenevat riski oluliseks ja arvatakse, et hooajad äri ei mõjuta. Lisaks hooaegade muutustega on oluline hoida end kursis üldiste muutustega, mida eelkõige juhivad tänapäeval nii tehnoloogia kui ka digitaliseerimine. 

3. Omanikulõks 

Ettevõtte omanik võib olla oma ettevõtte arengus oluliseks pudelikaelaks, tänu millele ettevõtte ei kohane ega arene. Näiteks võib ettevõtte omanik olla sellise suhtumisega, et tema teab kõige paremini kuidas asjad käivad. Lisaks ei pruugi ta arvesse võtta klientide vajadusi, mis omakorda tähendab seda, et kliendid ei saa aru mida ettevõte pakub. Näiteks võib siia alla jaotuda arvamus, et turundus on kulu mitte tulu või siis et turundusse investeeritud raha peab tulema tagasi kohe. Kampaaniate puhul võib ka see nii juhtuda, kuid ettevõtte müügitulu ei saa olla ülesehitatud ainuüksi kampaaniatele. Üheks märgiks, mis viitab omanikulõksule on ka see, kui ettevõttes raha lihtsalt seisab ja seda ei reinvesteerida uuesti toote või teenuse arendusse.

Ebaedu põhjused, mida ettevõtja ei saa mõjutada

1. Turg ei ole äriideeks valmis

Kes meist ei unistaks äriideest, mille peale ei ole varem mitte keegi tulnud? Ettevõtluse olemuseks ongi lahendada inimeste probleeme uudsel moel, seega on see üheks oluliseks osaks ettevõtluses. Teinekord aga võivad äriideed olla liiga nö ajast eest, mistõttu on seda väga raske teistele maha müüa. Eelkõige esineb seda sageli just iduettevõtete äriideedes. Samas kui ettevõtjal on olemas pikaajaline nägemus ja veendumus, et ühel hetkel turg on selleks valmis, siis ei tasu “jonni jätta”. Näiteks väga heaks näiteks on Steve Jobs & Apple.

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.”

-Steve Jobs-

2. Toote või teenuse järgi puudub vajadus

Vajaduse puudus on seotud eelnevalt mainitud ebaedu põhjusega, kus turg ei ole lihtsalt äriideeks valmis. Turg aga omakorda tähendab kliente ehk neid, kelle vajadusi äriidee peaks rahuldama. Samas võib vajadus turul täitsa olemas olla, kuid äriidee omaniku liigne perfektsionism keskendub ideaalse lahenduse loomisele, mida klientidel tegelikkuses ei ole vaja. See omakorda võib tekitada olukorra, kus ideaalset lahendust püüdes ei ole võimalik ettevõtjal oma äriideed ellu viia, kuna loodav lahendus muutub ebamõistlikult kalliks. Seega on alati oluline küsida endalt toote arenduse etappides “Mida klient tegelikult vajab?”

***

Sul on äriidee, kuid ei õnnestu alustada? Või tunned end kinni jäävat omanikulõksu?

Tutvu ja liitu online-mentorprogrammidega “Alustav ettevõtja” või “Kasvav ettevõtja“.