11 takistust, mis mõjutavad eduka ettevõtte loomist

Inspireerituna John Ramptoni postitusest Fortune.com’is “11 Mistakes Standing Between You and Your First Milliontoon välja 11 peamist takistust, millega ettevõtjad suuremal või vähemal määral kokku puutuvad. Eriti aktuaalsed on alljärgnevad takistused just ettevõtlusega seotud uue aasta eesmärkide saavutamisel 😉 

 1. Su mõtted (ja tunded) ei ole õiged.

Õige mõtlemine ja teadlikkus oma psühholoogilisest valmisolekust muutusteks toovad soovitud muutused ellu. Edukaid ettevõtjaid eristab teistest riskide võtmise julgus. Sageli just see saabki takistuseks, kuna (alateadlik) hirm tundmatu ees võib olla suurem kui me arvata oskame. Tavaliselt peitutakse selliste vabanduste taha nagu “Ma ei ole veel valmis…”, “Mu pole aega …” . Mina ise olen ka kasvanud üles uskumusega, et turvatunnet loob kõrgharidus ja kindel töökoht. See uskumus toetas mul eduka karjääri loomist panganduses. Kuid sel hetkel kui tekkis soov teostada end ettevõtjana, olin sunnitud uskumusi muutma.


“Lisaks meie enda tunnetele ja uskumustele, tuleb olla valmis ka toime tulema nii lähedaste ja ümbritseva keskkonna uskumuste ja hoiakutega”.


 1. Oled perfektsionist?

Neile, kes on ettevõtlusportaali pikalt jälginud siis teavad, et minu elus oli oluliseks muutuseks hetk mil tunnistasin, et täiuslikku hetke ja elu ei ole olemas. Seega mida kiiremini selle teadmiseni jõutakse, siis seda kiiremini ollakse valmis tooma oma ellu soovitud muutused.Ettevõtluses on ääretult oluliseks omaduseks julgus eksperimenteerida, sest seni kuni olla hõivatud nn täiuslikku toote loomisega, võivad konkurendid soovitud turuosa ära võttaOlen kogenud nö hiljaks jäämist päris mitme ideega, mis tänaseks hetkeks on Eestis väga edukalt ära tehtud. Samal ajal kui konkurendid lihtsalt asja ära tegid, tegelesin mina oma mõtetes täiusliku aja, koha ja ruumi loomisega. 

 1. Kulutad ära kõik mis teenid.

Ettevõtja oluliseks kompetentsiks on rahatarkus, mis võimaldab igapäevaseid rahaasju arukalt planeerida. Ettevõtluses saab see alguse oma- ja müügihinna arvutamisest. Õige hind loob ettevõttele kasumit, mida on võimalik kas kasutada investeeringuteks või maksta dividendide näol välja omanikule. 

 1. Sul on ebarealistlikud ootused.

Eesti on start-up’ide riik. Aegajalt kui olen sattunud lõunatama mõnda kohvikusse kuhu on kõrvallaua taha kogunenud hulk sülearvutitega noori hipstereid, siis olen ikka mõelnud: “Huvitav, kas seal luuakse uut edukat Eesti start-up’i?”  Kogenud ettevõtjad räägivad et edu eduni saavutamiseks kulub aastaid. Coach Susie Moore on kirjutanud oma raamatus “What if it does (not) work out?” et ainuüksi ettevõtte käivitusfaas kestab keskmiselt 2 aastat. Inimlik on oodata tulemusi KOHE, aga tegelikkuses võib tulemuseni jõudmine vajada aega. 

 1. Jäljendad pimesi teisi.

Teiste jälgimisel on nii positiivne kui negatiivne pool. Jälgin mitmeid Ameerika lifestyle ettevõtjaid ja coach’e. Olen saanud neilt nii inspiratsiooni kui ka toetust teekonnal ettevõtjaks. Lisaks on mul soov teha “asja” natuke erinevalt. See on ka üheks põhjuseks, miks sündis käesolev ettevõtlusportaal. Kindlasti on ka Eestis väga palju toredaid ettevõtjaid, kuid olen arvamusel, et kui teha väikesel Eesti turul midagi täpselt sarnaselt sellele mida teised teevad, siis ei pruugi sellel olla pikaajalist edu. Ettevõtte üheks kasvulõksuks ehk konkurentsilõksuks on olukord, kus ettevõtja loobub enda visioonist ja eelistab pigem kopeerida teisi.

 1. Toetud ettevõtluses liigselt laenudele või toetustele.

Erinevad ärid nõuavad erinevas suuruses algkapitali. Seega on subjektiivne ja hinnanguline öelda, et ilma laenuta on kõige õigem viis teha äri. Näiteks tootmisettevõtte vajadused on täielikult erinevad teenuse äridest.


Panganduskogemus ütleb, et ilma piisava omafinantseeringuta (ca 20-25%) ei ole valmis ükski investor või pank raha andma ettevõttele. Omanike enda rahaline panus peegeldab nii usku oma ideesse kui ka rahaplaneerimise oskust ja võimet (nt eraisiku säästude kogumine ja investeerimine).


Ameerikas on näiteks krediitkaart alustava äri finantseerimine tavaline praktika. Eestis on see pigem erand, kuna limiidiga krediitkaarti alustavale ettevõtjale üldjuhul ei väljastata. Kuigi pealtnäha tundub teenuse äri alustamine väga odav, siis muutuks see arvamus koheselt kui ettevõtjad arvutaks kuludesse ümber enda töötunnid. Heaks praktiliseks harjutuseks on kirjutada iseendale lühike essee teemal “Kuidas alustan äri algkapitalita?”. See võimaldab mõista võimalusi ja loob motivatsiooni tegutsemiseks. 

 1. Puudub pikaajaline plaan.

Inimlik on tahta ja teha kõike kohe. On ka arvamus, et kuna keskkond niivõrd kiiresti muutub, siis ei ole ettevõtjal mõtet pikaajalisi plaane teha. Võib-olla tõesti ei ole väga mõistlik sõnastada detailselt seda, mida teeb ettevõtja näiteks 5 aasta pärast. Kuid lühiajalised eesmärgid on seevastu väga olulised. Eesmärgid on olulised verstapostid et hinnata kas planeeritud on teostunud või mitte. Eesmärkide sõnastamine parandab oluliselt igapäevast efektiivsust.

 1. Sa veedad aega valede inimestega.

Töötades üksinda kodukontoris, siis on eriti oluline saada välja ja suhelda teiste ettevõtjatega. See toetab ka motivatsiooni, eriti siis kui näiteks lähedaste poolt ei ole väga tugevat toetust. Näiteks sobivad selleks nii koolitused, mastermind grupid või liitumised ettevõtlike organisatsioonidega.

 1. Teed kõike ise.

Alustavad ettevõtjad sageli teevad kõike ise. Ühes isikus on nii turundaja, turustaja, raamatupidaja, arendaja ja koristaja. Samas on ütlemine “Alustada saab üksi, aga kasvatakse koos”. Seega peale kiiret starti on mõistlik kaardistada ära oma igapäevased tööülesanded, mida võimalusel delegeerida näiteks kasvõi virtuaalassistendile või osta sisse raamatupidamise teenust. 

 1. Sa ei ole õigel ajal õiges kohas.

Äris on ääretult oluline olla õigel ajal õiges kohas. Mida see tähendab? Näiteks võib see olla oskuseks märgata nõudlust ehk inimeste soovi maksta raha teenuse ja/või toote eest millega nende vajadusi rahuldatakse. Panga- ja nõustamiskogemus on mu juurde toonud kliente, kes on näiteks äri alustamisel alahinnanud asukoha olulisust (nt toitlustusäri) ja samas ülehinnanud investeeringute suurust põhivarasse. 

 1. Sa ei usu iseendasse.

Väikeettevõtte = omanik.


Seega usk iseendasse ja oma ideesse on iga väikeettevõtte süda.


Selleks aga selleni jõuga on oluline nii iseenda kui ettevõtte samaaegne areng. Usku iseendasse ja oma äriideesse saab testida lihtsa harjutusega. Mine konverentsile ja võta eesmärgiks kohvipauside aeg suhelda vähemalt 5 inimesega, tutvustada iseennast ja oma ettevõtet. Õpi selgeks nn “1 minuti liftikõne” mis annaks edasi selle miks just Sinu ettevõte on maailma parim!

P.S. Lisaks takistuste teadvustamisele on järgmiseks oluliseks sammuks luua tegevusplaan nendega toimetulekuks. Ehk äkki enne ettevõtte loomist on esimeseks sammuks takistuse ületamine. 

Related Articles

5 peamist takistust ettevõtluses

“Rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti…