11 praktilist soovitust ettevõtlusega alustamiseks

1. Su mõtted (ja tunded) ei ole õiged.

Õige mõtlemine ja teadlikkus oma psühholoogilisest valmisolekust muutusteks toovad soovitud muutused ellu. Edukaid ettevõtjaid eristab teistest riskide võtmise julgus. Sageli just see saabki takistuseks, kuna (alateadlik) hirm tundmatu ees võib olla suurem kui me arvata oskame. Tavaliselt peitutakse selliste vabanduste taha nagu “Ma ei ole veel valmis…”, “Mu pole aega …” . 

2. Oled perfektsionist?

Perfektsionism võib küll aidata läbi täiusliku toote või teenuse loomise luua väärtust kliendile, kuid sageli võib perfektionism pigem kujuneda takistuseks. Miks? Ettevõtluses on oluline julgus eksperimenteerida, sest seni kuni olla hõivatud nn täiuslikku toote loomisega, võivad konkurendid soovitud turuosa ära võtta. 

3. Kulutad ära kõik mis teenid.

Ettevõtja oluliseks kompetentsiks on rahatarkus, mis võimaldab igapäevaseid rahaasju arukalt planeerida. Ettevõtluses saab see alguse oma- ja müügihinna arvutamisest. Õige hind loob ettevõttele kasumit, mida on võimalik kas kasutada investeeringuteks või maksta dividendide näol välja omanikule. 

4. Sul on ebarealistlikud ootused.

Kogenud ettevõtjad räägivad, et edu eduni saavutamiseks kulub aastaid. Coach Susie Moore on kirjutanud oma raamatus “What if it does (not) work out?” et ainuüksi ettevõtte käivitusfaas kestab keskmiselt 2 aastat. Inimlik on oodata tulemusi KOHE, aga tegelikkuses võib tulemuseni jõudmine vajada aega. Realistike eesmärkide saavutamiseks on soovitav esimese sammuna tutvuda valdkonnaga, turul tegutsevate ettevõtetega (konkurentidega) ja mõista klientide ostuvalmidust. 

5. Jäljendad pimesi teisi.

Ettevõtte üheks kasvulõksuks ehk konkurentsilõksuks on olukord, kus ettevõtja loobub enda visioonist ja eelistab pigem kopeerida teisi. Seega on tegutsevate ettevõtjate jälgimisel nii positiivne kui ka negatiivne pool. Ettevõtluses on täiesti normaalne ja isegi kohustuslik olla kursis teiste ettevõtete tegevustega, kuid oluline on eristada, mida ise enda äris rakendada ja mida mitte. 

6. Toetud ettevõtluses liigselt laenudele või toetustele.

Erinevad ärid nõuavad erinevas suuruses algkapitali. Seega on subjektiivne ja hinnanguline öelda, et ilma välise rahastuseta on kõige õigem viis teha äri. Näiteks tootmisettevõtte vajadused on täielikult erinevad teenuse äridest. Ettevõtte esimene investor peaks olema ettevõtja ise. Sageli ka rahastajad ootavad ettevõtjatelt omafinantseeringu olemasolu. Kui endal raha ei ole, siis võivad ka esimese ringi rahastajad olla 5F-i ehk sõbrad, perekond, rumalad, Facebook ja fännid

7. Puudub pikaajaline plaan.

Inimlik on tahta ja teha kõike kohe. On ka arvamus, et kuna keskkond niivõrd kiiresti muutub, siis ei ole ettevõtjal mõtet pikaajalisi plaane teha. Võib-olla tõesti ei ole väga mõistlik sõnastada detailselt seda, mida teeb ettevõtja näiteks 5 aasta pärast. Kuid lühiajalised eesmärgid on seevastu väga olulised. Eesmärgid on olulised verstapostid, et hinnata kas planeeritud on teostunud või mitte. Eesmärkide sõnastamine parandab oluliselt igapäevast efektiivsust.

8. Sa veedad aega valede inimestega.

Töötades üksinda kodukontoris, siis on eriti oluline saada välja ja suhelda teiste ettevõtjatega. See toetab ka motivatsiooni, eriti siis kui näiteks lähedaste poolt ei ole väga tugevat toetust. Näiteks sobivad selleks nii koolitused, mastermind grupid või liitumised ettevõtlike organisatsioonidega.

9. Teed kõike ise.

Alustavad ettevõtjad sageli teevad kõike ise. Ühes isikus on nii turundaja, turustaja, raamatupidaja, arendaja ja koristaja. Samas on ütlemine “Alustada saab üksi, aga kasvatakse koos”. Seega peale kiiret starti on mõistlik kaardistada ära oma igapäevased tööülesanded, mida võimalusel delegeerida näiteks kasvõi virtuaalassistendile või osta sisse raamatupidamise teenust. 

10. Sa ei ole õigel ajal õiges kohas.

Äris on ääretult oluline olla õigel ajal õiges kohas. Näiteks võib see olla oskuseks märgata nõudlust ehk inimeste soovi maksta raha teenuse ja/või toote eest millega nende vajadusi rahuldatakse. Ettevõtlus sünnib siis kui kohtuvad ettevõtja idee, klient ja raha

11. Sa ei usu iseendasse.

Väikeettevõtte = omanik. Ettevõtja PEAB uskuma oma ideesse ja iseendasse! Kui ettevõtja ise ei usu endasse, siis ei usu ka klient.

Allikas: Fortune

Soovid alustada ettevõtlusega?

Kui JAH, siis on e-raamat “Kuidas alustada ettevõtlusega?” just Sulle mõeldud. 

E-raamat sisaldab praktilist ettevõtjaks kasvamise teekonda. Iga peatüki lõpus on eneseanalüüsiks ka harjutus.

ettevõtlusega alustamine, kuidas hakata ettevõtjaks, ettevõtlus, äriidee leidmine, alustav ettevõtja