10+1 põhjust miks hakata ettevõtjaks palgatöö kõrvalt

Ettevõtlusega alustamise soov on nii Eestis kui ka mujal maailmas ääretult populaarne. Erinevate uuringute kohaselt unistab üle 50% tööealisest elanikkonnast ettevõtlusest. Lähtuvalt Äriregistri statistikast registreeritakse Eestis igakuiselt keskmiselt 2000 uut ettevõtet ja  seega iga viies eestlane on juba hetkel ettevõtja.

Osalesin mõned aastad tagasi Luxembourgis ühel koolitusel. Koolituse raames esitasin küsimuse kohalikule riskiinvestorile: „Kas ettevõtlusega alustamisel peaks loobuda palgatööst või mitte?“. Tema soovitas palgatööd säilitada niikaua kui võimalik.  Samas lisas ta, et palgatööst loobumine on mõeldav juhtudel, kui äriidee elluviimine nõuab ettevõtjatelt tööaja arvelt aega. On äriideid, mille elluviimine nõuabki aega ja kohtumisi nii klientide kui ka koostööpartneritega. Palgatöö kõrvalt võib olla keeruline leida sellist aega. Kuid samas on palju ideid, millega alustamine on võimalik ka palgatöö kõrvalt.

ettevõtlusega alustamine, ettevõtjaks palgatöö kõrvalt

10+1 põhjust miks hakata ettevõtjaks palgatöö kõrvalt

Miks hakata ettevõtjaks? Ettevõtluskoolitustel on kliendid nimetanud peamiseks motiiviks nii rahalist, ajalist kui loomingulist vabadust. Ettevõtlusega alustamine palgatöö kõrvalt võib olla üheks esimeseks ja väga oluliseks sammuks teekonnal vabaduseni. Samas on ettevõtlus oma olemuselt aktiivne tegevus, mis vajab kasvamiseks ettevõtja tähelepanu ja aega. Seega võib ettevõtte käivitamise etapis vabadust justkui vähemaks jääda, sest ettevõtluseks sobiva aja leidmine igapäevaste kohustuste, perekonna ja puhkehetkede kõrvalt võib kujuneda suuremaks väljakutseks kui seda arvtakse. Väljakutsetega tegelemise kõrval on soovitav hoida oma tähelepanu pigem võimalustel, mida ettevõtlusega tegelemine palgatöö kõrvalt inimesele võib anda.

1. Praktiliste ettevõtluskogemuste omandamine.

Palgatöö kõrvalt ettevõtlusega tegelemine aitab tutvuda ettevõtluse praktilisema poolega. Juhul kui läbi kogemuse mõistad, et ettevõtlus ei ole ikka Sinu jaoks, siis on võimalik sellest ka lihtsalt loobuda.

2. Võimalus luua valdkonna eksperdi kuvand.

Ettevõtjana esindad Sa iseennast, palgatöötajana esindad Sa oma tööandjat. Ettevõtlus on suurepärane võimalus endale meelepärases valdkonnas eksperdi maine loomiseks. Näiteks võid alustada teadmiste jagamisest läbi blogi, vlogi või artiklite. Kui informatsioon mida jagad on väärtuslik ja inimesed on sellest huvitatud, siis tekib Sulle peagi potentsiaalsete klientide andmebaas kellele saad teenuseid või tooteid pakkuda.

3. Lisasissetuleku loomise võimalus.

Palgatöötajana on Su sissetulek üldiselt töölepinguga fikseeritud. Ettevõtlus võimaldab luua täiendava sissetuleku, mida saad kasutada enda motiveerimiseks ja oma unistuste elluviimiseks. Soovitav on teadlikult teatud % aastasest tulust suunata iseenda motiveerimisse, ükskõik siis kas selleks on suurem ost, huvitaval koolitusel osalemine või lõõgastav puhkusereis.

4. Ajaplaneerimise oskuste parandamine.

Palgatöö kõrvalt ettevõtlusega tegelemine eeldab head aja- ja prioriteetide planeerimist. Sageli konkureerib ettevõtlus paljude teiste meeldivate vabaaja tegevustega. Tänu sellele, et inimese aju on plastiline, siis toetab ajaplaneerimise vilumuse arendamist ütlus “Harjutamine teeb meistris”. Lisaks toetab ajaplaneerimist konkreetsete eesmärkide sõnastamine ja loodava tegevusplaani järjepidev elluviimine.

5. Väiksemate riskide võtmine

Ettevõtluse riskid jagunevad kaheks – sise- ja välisriskideks. Kui siseriske saab ettevõtja ise juhtida, siis välisriskid võivad realiseeruda sõltumata ettevõtja käitumisest (nt majanduskriis). Tegeledes ettevõtlusega palgatöö kõrvalt, säilivad ettevõtlusest loobumisel või ebaõnnestumisel nii töökoht, sissetulek kui ka elukvaliteet. Üheks oluliseks riskiks, millega sageli ei arvestata on see, et kliendid ei pruugi toodet või teenust sellisel kujul vajada, mis on ettevõtja enda nägemus.

6. Ettevõtlusega seotud hirmude, uskumuste ja eelarvamuste ületamine

Hirmu tundmine on inimese loomulik reaktsioon tundmatus olukorras. Läbi praktilise ettevõtluskogemuse on võimalik üle saada ettevõtlusega seotud hirmudest või uskumustest, mis sageli ei tulene inimese enda vaid teiste inimeste kogemusest. Hirme aitab ületada teadlik mugavustsooni laiendamine ja tegutsemine vastavalt seatud eesmärkidele.

7. Isikliku heaolutunde loomine ja enesekindluse kasv unistuste elluviimisest

Tulemusteni jõudmisel kasvab enesekindlus kui ka tekib heaolutunne, mis omakorda toetab nii uute väljakutseta vastu võtmist kui ka riskimise julgust. Ettevõtlusega tegelemine palgatöö kõrvalt aitab toime tulla ajutise motivatsiooni langusega või võib toetada paremate töötingimuste küsimist oma tööandjalt.

8. Uute inimestega kohtumine ja kontaktvõrgustiku loomine

Ettevõtluses edu saavutamise eelduseks on valmisolek suhtlemiseks erinevate inimestega, alates koostööpartneritest lõpetades klientidega. Toodete müük ja turundus on ettevõtluses üheks olulisemaks edu aluseks. Loodav kontaktvõrgustik võib toetada nii tulemusteni jõudmist kui ka tulevikus näiteks uue töökoha leidmist. Digitaalse turunduse võimalused on loonud suurepärased turundusvõimalused ka kõige introvertsema ettevõtja jaoks.

9. Võimalus jõuda läbi ühe äriidee elluviimise uute äriideedeni

Sageli inimesed ei alusta ettevõtlusega seetõttu, et nad otsivad ideaalset äriideed. Tegelikkuses ei pruugi esialgne äriidee olla üldse see millest ühel hetkel saab Sinu põhitöö. Ettevõtluses on pigem olulised alustamine, tegutsemine ja avatud olek uutele väljakutsetele. Läbi reaalsete tegevuste võib ettevõtja jõuda teadmiseni, et äriideega tegelemine oli huvipakkuv vaid hobitegevusena. Sellise tulemuseni jõudmine on lõppkokkuvõttes kasulikum, kui kinni hoidmine äriideest, mis tegelikkuses ei toimi.

10. Lojaalsuse kasv palgatöötajana, kui mõistad, et ettevõtlus ei ole sinu jaoks

Peale praktilist ettevõtluskogemust võid jõuda teadmiseni, et ettevõtlus ei olegi üldse Sinu jaoks. Ettevõtlus võib sageli tunduda eemalt ahvatlevam kui ta tegelikkuses on. Sellise teadmiseni jõudmine võib omakorda mõjutada positiivselt motivatsiooni ja sissetulekute kasvu palgatöötajana.

11. Võimaldab kohaneda ja üle elada ootamatud kriisid

Käesolev punkt on lisatud siia 2020.a. koroona-kriisi tingimustes. Kriisid saabuvad meie ellu ootamatult. Ettevõtlus, eriti kui seda tehakse palgatöö kõrvalt, võimaldab luua reserve kriiside üleelamiseks. Kuigi koroona-kriisi tõttu on paljud väikeettevõtted sattunud keerulisse olukorda. Kuid nende kõrval on neid ettevõtjaid, kes on võtnud aja maha või siis suunavad kogu tähelepanu just ettevõtte arendamisse, kuna iga kriis loob ka võimalusi.

***

Paberraamat “Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt” . Tutvu ja osta SIIT

E-raamat “Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt” . Tutvu ja osta SIIT

E-raamat “Ettevõtlusega alustamise ABC” Tutvu ja osta SIIT